Dostałeś darowiznę od rodziców? Sprawdź jak rozliczyć podatek i PIT

Aby odpowiedzieć na pytanie jak rozliczyć podatek i PIT w związku z darowizną od rodziców warto przypomnieć czym właściwie jest darowizna. Jest to nieodpłatne przekazanie jakiegoś majątku (pieniędzy, rzeczy) dla innej osoby. Ogólnie darowizny są opodatkowane i powinno się z nich rozliczać – zostały stworzone w przepisach grupy podatkowe, o których będzie napisane poniżej. Jak to jednak jest w przypadku pokrewieństwa?
Darowizną od rodziców może być na przykład samochód, mieszkanie bądź środki finansowe i są to najczęściej pojawiające się przykłady, jakie dziecko otrzymuje. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że aby taki rodzaj wsparcia był nieopodatkowany to należy w ciągu pół roku od tego wydarzenia zgłosić sprawę na specjalnym druku do Urzędu Skarbowego. W przeciwnym razie przepisy regulują opodatkowanie jakiemu taki rodzaj darowizny podlega. Oprócz tego określone są kwoty wolne od podatku, jakie można swobodnie w rodzinie przekazywać w zależności od stopnia pokrewieństwa. Jeśli pomoc od rodziców jest w formie pieniężnej to należy zachować potwierdzenia wpłaty na konto bankowe. Wiele osób rozlicza swój PIT online i wtedy właśnie zaczyna zastanawiać się co zrobić z darowizną i czy wpisywać ją jako swój dochód, czy w ogóle uwzględniać ją w rozliczeniu rocznym. Jeśli wszystko zostało zgłoszone zgodnie z prawem i wsparcie nie podlega podatkowi to nie ma takiej potrzeby ani nawet możliwości, aby wpisywać to w PIT.

Kwoty wolne od podatku różnią się w zależności od stopnia pokrewieństwa. Istnieją trzy grupy podatkowe, do których należą: 1 grupa (małżeństwo, rodzice, dziadkowie, wnukowie, dzieci, macocha, pasierb, synowa, teściowa, zięć itp.), 2 grupa (dalsza rodzina np. siostry matki, rodzeństwo dziadka, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie pasierbów), 3 grupa: pozostałe osoby. Kwoty wolne od podatku to w kolejności: 1 grupa 9637 zł, 2 grupa 7276 zł, a 3 grupa 4902 zł. Jednak w 1 grupie jest wyodrębniona grupa 0, do której należą m.in. rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i wtedy darowizna niezależnie od wartości nie podlega opodatkowaniu, a poniżej wartości uwzględnionej powyżej, czyli kwoty wolnej od podatku, nie trzeba tego faktu zgłaszać. Ponadto rodzice również muszą udokumentować skąd wzięli dane dobro materialne np. samochód czy pieniądze na mieszkanie gdyż jest to spory wydatek i Urząd Skarbowy może sprawdzać, czy wszystko zostało nabyte zgodnie z prawem i rozliczone prawidłowo. Jeśli już wypełniamy PIT online to druk, na którym należy rozliczyć darowiznę to druk SD-Z2. Do tego druku dołącza się potwierdzenie jeśli jest to przelew środków na konto bankowe bądź przekaz pocztowy.

Jak widać nieznajomość prawa szkodzi, warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi darowizn nawet w najbliższej rodzinie i działać zgodnie z prawem podatkowym, by nie mieć w przyszłości problemów i uniknąć zbędnych wizyt w Urzędzie Skarbowym, tłumaczeń czy kar finansowych. W przypadku niezgłoszenia darowizny, nawet od rodziców, powyżej określonej kwoty jako wolna od podatku w danej sytuacji – trzeba liczyć się z tym, że zostanie ona potraktowana na zasadzie ogólnej.