Jakie podatki płacimy w Polsce [RODZAJE PODATKÓW]

Początek roku kalendarzowego jest okresem, w którym wszyscy wokół żyją podatkami. Terminy, sposoby rozliczania, kwoty – to wszystko na kilka tygodni spędza sen z powiek niejednego Polaka. Dobrze zatem najpierw dokładnie „zbadać teren” i dowiedzieć się, co tak właściwie musimy wypełnić a dopiero później zapłacić. Jest to bardzo istotne, ponieważ w 2019 roku zaszły pewne zmiany, o których warto wiedzieć podczas rozliczania z urzędem skarbowym. 

PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek PIT jest zaliczany do grupy podatków bezpośrednich a podmiotem opodatkowanym jest w tym przypadku jednostka, która uzyskuje określone przychody. Tego rodzaju podatek może być pobierany zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i od osób, które takowej rezydencji nie posiadają. Potocznie PIT utożsamia się z deklaracją podatkową, jaką każdy podatnik musi składać okresowo do odpowiednich organów skarbowych. W deklaracji takiej wykazuje się wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, dzięki którym został on obliczony.

Jaka jest stawka PIT?

Wartość stawki podatku PIT jest uzależniona od wysokości dochodu. W przypadku kwot poniżej 85 528 zł jest to wysokość 18%, natomiast po przekroczeniu tej kwoty nalicza się 32% podatku. Istnieją również podmioty opodatkowane tak zwanym podatkiem solidarnościowym, czyli od dochodów wynoszących ponad 1 mln zł. W tym przypadku kwota opodatkowania wynosi 4%. Możemy wyróżnić jeszcze kilka rodzajów opodatkowania PIT:- forma liniowa opodatkowania – 19% stawka podatku,- opodatkowanie ryczałtowe – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%,- opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych – 19%,- opodatkowanie zysków ze sprzedaży nieruchomości – 19%.

Jak rozliczyć PIT?

Rozliczenie podatku dochodowego to nic innego, jak przygotowanie i złożenie odpowiedniego rodzaju deklaracji. Jest ona podstawą do zapłacenia podatku, ale również do ubiegania się o zwrot nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek podatkowych w stosunku do wartości wynikającej ze składanej rocznej deklaracji. Bardzo ważne jest, aby PIT rozliczyć na odpowiednim formularzu. Odpowiedniego rodzaju druk PIT podatnik wybiera na podstawie tego, kto opłaca jego zaliczki na podatek – czy jest to on sam, czy może inny podmiot, na przykład zakład pracy. Ponadto, pod uwagę należy również brać rodzaje dochodów, jakie będą rozliczane, gdyż to także ma wpływ na wygląd i rodzaj formularza. Przy rozliczaniu podatku PIT obowiązuje system rocznego rozliczania i deklarowania dochodów oraz odliczeń. Oznacza to, że przy wyborze deklaracji należy wskazać:- przychody,- koszty,- dochody,- kwotę wolną od podatku,- ulgi oraz odliczenia.Najważniejszym elementem na deklaracji PIT jest podpis podatnika. Rodzi się zatem pytanie, co w przypadku, kiedy wypełniamy i wysyłamy PIT przez internet. Otóż w takim przypadku podpis stanowi zestaw danych autoryzacyjnych, które identyfikują osobę fizyczną przed odpowiednim urzędem skarbowym. Istnieje również wysłanie dokumentu z podpisem elektronicznym. Tego typu deklaracja nie musi być składana osobiście, ale może dokonać jej pełnomocnik podatnika. W takiej sytuacji wymagana jest forma pisemna zgłaszana na formularzu urzędowym. Deklarację PIT 11 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym do końca lutego.

CIT czyli podatek dochodowy od osób prawnych

Płatnikami tego rodzaju podatku są:- osoby prawne, czyli na przykład spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy banki,- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, czyli między innymi spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,- podatkowe grupy kapitałowe,- spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie.

W przypadku CIT wyróżniamy kilka grup, które są objęte zwolnieniem podmiotowym. Zaliczamy do nich między innymi: fundusze emerytalne i inwestycyjne, organizacje kościelne oraz pożytku publicznego. Podatek ten płacony jest od dochodów, niezależnie od ich źródeł. Istnieje również możliwość odnotowania strat, co oznacza, że w danym roku koszty uzyskania przychodu były wyższe niż sam przychód. W takim przypadku dopuszcza się obniżenie dochodu podatnika o wysokość straty przez kolejne 5 lat, jednak pod warunkiem, że obniżenie nie przekroczy 50% tej straty.

Wysokość podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych charakteryzuje się przede wszystkim dwoma stawkami podatkowymi. 19% to stawka, która obejmuje każdy podmiot podlegający podatkowi CIT i jest stawką podstawową. Natomiast 15% obejmuje tylko małych podatników oraz podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność.

Terminy obowiązujące płatników CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem zaliczkowym a to oznacza, że musi być wpłacany do Urzędu Skarbowego ratami w odpowiednich terminach. Zaliczki te mogą być wpłacane miesięcznie, czyli do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, lub kwartalnie, czyli do 20 dnia miesiąca, który następuje po zakończonym kwartale. Zaliczki kwartalne dotyczą przede wszystkim małych podatników rozpoczynających działalność.