Jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce?

Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczania rocznego zeznania podatkowego PIT. Rozliczenie PIT to nic innego jak przedstawienie Urzędowi Skarbowemu osiągniętych dochodów z roku ubiegłego. W zależności od skali dochodów, podatnika będzie obowiązywał podatek określony przez próg podatkowy. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych progi podatkowe będą dwa, tj. 18% i 32%.
Pierwszy próg podatkowy obowiązuje osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekroczył kwoty 85 528 złotych. W tej grupie znajduje się ok. 95% Polaków, co niestety świadczy o niskich zarobkach w naszym kraju. Kwota wolna od podatku dla pierwszego progu podatkowego to 8000 złotych, więc jeśli podatnik zarobił w roku ubiegłym mniej lub 8000 złotych, to nie zapłaci podatku. Osoby, których dochód przekroczy 8000 złotych, a nie przekroczy 13 000 złotych, będą mogły liczyć na kwotę wolną od podatku w wysokości od max. 8001 złotych do min. 3091 złotych. W tym wypadku kwota wolna od podatku jest degresywna, czyli spada wraz z uzyskiwanym dochodem. Wraz z przekroczeniem dochodu na poziomie 13 000 złotych przysługuje jedynie 3091 złotych kwoty wolnej od podatku.

Drugi próg podatkowy to niemal dwu krotność pierwszego, czyli 32%. Przy czym należy pamiętać, że wyższy podatek zapłacimy jedynie od nadwyżki swojego dochodu w stosunku do maksymalnego dochodu obowiązującego w pierwszym progu podatkowym, czyli 85 528 złotych. Jeśli zatem osoba fizyczna zarobiła w danym roku 100 000 złotych, to zapłaci podatek 18% od kwoty 85 528 oraz podatek w wysokości 32% od kwoty 14 472 (różnica między kwotami 100 000- 85 528). Dla osób będących w drugim progu podatkowych, zarabiających od 85 529 do 127 000 złotych przewidziano degresywną kwotę wolną od podatku w wysokości od 3091 do 0 złotych. Podatnicy, którzy zarabiają więcej niż 127 000 złotych rocznie, nie mają możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą składać rozliczenie PIT wspólnie, na jednym druku. Metoda ta polega na zsumowaniu dochodów współmałżonków, a następnie podzieleniu jej na dwa. Wiele małżeństw z takiej możliwości korzysta, ponieważ jest ona prosta i pozwala na uniknięcie zapłaty wysokiego podatku. Oprócz tak zwanego wspólnego rozliczenia podatnikowi przysługuje kwota zmniejszająca podatek, ustalana odgórnie, którą odlicza się od zaliczek pobieranych na podatek dochodowy. Kwota zmniejszająca podatek zależna jest od dochodów, zatem jeśli zarobimy do 8000 złotych, przysługiwać nam będzie kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1440 złotych. Jeśli dochód za rok ubiegły wyniósł od 13 001 do 85 528 złotych, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 złotych. Dla dochodu w przedziale od 8001 do 13 000 złotych obowiązuje wzór do wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek: 631,98 złotych x wysokość osiągniętego dochodu: 4400 złotych.

Dodatkowo podatnik może skorzystać z ulg i odliczeń, dzięki którym podatek do zapłaty będzie jeszcze mniejszy. Ulgi podatkowe, które przysługują większości z nas to ulga rodzinna/ na dziecko- w zależności od ilości posiadanych dzieci podatnik może odpisać od dochodu od 1112,04 do 2700 złotych. Ulga nie przysługuje osobom, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, przekroczyły dochód w wysokości 112 000 złotych. Do tej grupy można zaliczyć jeszcze: ulgę rehabilitacyjną, ulgę dla honorowego dawcy krwi czy ulgę na internet, przy czym ta ostatnia może być wykorzystana jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Oprócz tego podatnik może skorzystać z odliczeń, w przypadku, kiedy przekazał darowiznę na cele charytatywne, gdzie cała przekazana kwota może być odliczona od dochodu, nie więcej jednak jak 6% dochodu. Ostatnią możliwością pomniejszenia podatku do zapłaty, jest możliwość skorzystania z odliczenia wszystkich wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Niestety, tak jak w większości przypadków kwota ta jest ustalona odgórnie i nie może przekroczyć 1,2- krotności przeciętnego wynagrodzenia na danych rok podatkowy. W roku ubiegłym kwota ta wynosiła 5331,60 złotych i taką kwotę maksymalnie można odliczyć z tytułu posiadanego konta IKZE.