Kto i ile płaci podatek od darowizny?

Darowizna jest to inaczej bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej kosztem swojego mienia. Umowę tę reguluje art. 888 Kodeksu Cywilnego. Po otrzymaniu darowizny w pierwszej kolejności należy dopełnić niezbędnych formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych sankcji. Niestety często ewentualne koszta notarialne to nie jedyne, które możemy w takim wypadku ponieść. Wszytko zależy od wysokości wartości otrzymanego mienia. Żeby objął nas obowiązek podatkowy musimy spełnić kilka przesłanek.

Podatek od darowizny – grupy podatkowe

Kryterium wyodrębnienia danych grup jest stopień pokrewieństwa z darczyńcą. Do I grupy podatkowej zaliczamy najbliższą rodzinę: małżonka (obecnego, nie byłych), zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia, synową. Jeżeli wartość darowizny wynosi mniej niż 9637 złotych, nie mamy obowiązku odprowadzenia podatku. Niestety powyżej tej kwoty rozliczenie PIT jest konieczne, chyba że zgłosimy ten fakt zarządcy Urzędu Skarbowego na odpowiednim druku SDZ2, w terminie 6 miesięcy od nabycia darowizny. Dzięki temu możemy uniknąć naliczenia podatku. Jest to możliwe dla wszystkich z I grupy podatkowej, z wyjątkiem teściów, zięcia i synowej, ponieważ w świetle prawa nie jest to najbliższa rodzina, a jedynie osoby spowinowacone.
 
II grupa są to dalsi krewni: jak zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony- szwagier), małżonków rodzeństwa małżonków (np. żona brata męża), małżonków innych zstępnych (np. mąż cioci). Wysokość tego progu jest niższa niż dla grupy I i wynosi 7276.

III grupa podatkowa to osoby niespokrewnione w żaden sposób z darczyńca. Mogą to być np. przyjaciele lub znajomi. W takim wypadku możemy otrzymać z tytułu darowizny kwotę lub mienie nie przekraczającą wartości 4902 zł.

Wysokość podatku, który należy uiścić zawiera się między 3% a 20%. W ciągu miesiąca od otrzymania darowizny zobowiązani jesteśmy do złożenia druku SD-3 oraz potwierdzenia otrzymania korzyści materialnych we właściwym nam Urzędzie Skarbowym. Natomiast jeżeli w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny, nie przekroczyły powyższych progów dochodowych rozliczenie PIT nie jest koniecznie. W każdym innym wypadku zatajenie tego faktu grozi sankcjami prawnymi. Co więcej, roszczenia te nie przedawniają się, ponieważ w tym wypadku może występować ruchomy termin powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli w toku prowadzonych przez Urząd Skarbowy czynności sprawdzających okaże się, że nie zgłosiliśmy nabycia darowizny zostanie naliczony karny podatek w wysokości 20% od kwoty, która przekroczyła dany próg podatkowy.